♫♪ ♫♫♪ بازارصفا ღ ღ

 

1- شمـا تـصـور می‌کنـیـد تنها به صرف آنکه شریک خود را دوست دارید می‌توانیـد وی را به دلخواه خودتان تغییر دهید.

2- شما تصور می‌کنید خواسته و امیال شما همان خواسته و امیال شریک جدیدتان می‌باشد.

3- شما تصور می‌کـنـیـد عشـق و رابــــطه جاودانه است: مادامی که من عاشـق شریک زندگی خود باشم و انـرژی، پول و وقت خود را برای وی مصروف دارم، او نیز همیشـه در کنار من خواهد ماند.

4- شما تصور می‌کنید همواره شریک زندگیتان می‌باید در دسترس و فریاد رس شما باشد. حتی اگر شما در بدترین شرایط و سطح در زندگی باشید. چون فداکاریهای بسیاری در حق وی روا داشته اید.

5- شما تصور می‌کنید شریک زندگی شما مسئول شادی، خوشبختی و آرامش در زندگی شما می‌باشد.

 

تمام تصورات فوق اشتباه می‌باشد.

اکنون به نکات زیر برای هر چه موفقیت آمیز گشتن رابطه جدیدتان به دقت توجه کنید:

1- شما قادر به تغییر دادن فرد دیگری نمی‌باشید. شما تنها قادرید خودتان را تغییر دهید که چگونه با تحولات پیرامون خود کنار بیایید. آیا شما می‌خواهید که شریک شما همان شخصیت و ماهیت اصیل خود را حفظ کند و یا آنکه کسی باشد که خود مایل به آن نیست؟

2- عشق و رابطه عبارت است از: برآورده ساختن دو جانبه نیازها. ممکن است در مواقعی شریک شما در شرایط روحی نامساعد قرار گیرد و تمایلی نداشته باشد که شما در کنار او باشید و به تنهایی نیاز داشته باشد. این واقعیت را بپذیرید. عشق تبادل انرژی می‌ان دو انسان است.

3- بطور طبیعی ما همگی به سمت فردی گرایش می‌یابیم که از ارتعاشات انرژی بالاتری نسبت به ما برخوردار باشد. بنابراین کسی که غرغرو، بد خلق، دمدمی مزاج، پرخاشگر، کینه توز و خودخواه باشد طبعا ما را جذب خود نمیکند. بر عکس فردی که بشاش، سرحال، شاد، و برخوردار از اعتماد بنفس و خودباوری بالا و سالمی باشد ما را مجذوب خود خواهد ساخت.

4- شادی و خوشبختی یک حالت ذهنی می‌باشد که ما مختار به انتخاب آن می‌باشیم. تمام شادیها و رنجها و اندوهها توسط خود شما خلق