♫♪ ♫♫♪ بازارصفا ღ ღ http://safabazar.mihanblog.com 2019-08-14T17:36:53+01:00 text/html 2016-04-14T07:21:37+01:00 safabazar.mihanblog.com بازار صفا لباس مجلسی ارغوانی http://safabazar.mihanblog.com/post/466 <p><font color="#800000" face="Tahoma"><strong>مدل لباس مجلسی ارغوانی رنگ</strong></font></p><p align="justify"><font face="Tahoma">پوشاک بدن انسان را از آب و هوا و دیگر مخاطرات موجود در طبیعت حفظ می‌کند. همچنین پوشاک می‌توانند برای راحتی، حجب و حیا و نیز برای ایمنی مورد استفاده قرار گیرند. همچنین می‌توانند نشان دهدهٔ باورهای مذهبی، فرهنگی و دیگر معانی اجتماعی باشند. امروزه استفاده از پوشاک بیشتر به خاطر پیروی از مد و شیک‌پوشی است تا به خاطر راحتی و دیگر استفاده‌های آن . لباس های زیر توسط طراح معروف&nbsp;کره جنوبی طراحی و دوخت شده&nbsp;.</font>&nbsp;</p><p align="center"><img alt="" src="http://koreapersia.co/images/images/bazaresafa%20image%20other/bazaresafa%20pics%2000015.jpg"></p><p align="center"><font face="Tahoma">مدل&nbsp;جلوی لباس شیک مجلسی ارغوانی رنگ سال 2015</font></p><p align="center"><img alt="" src="http://koreapersia.co/images/images/bazaresafa%20image%20other/bazaresafa%20pics%2000016.jpg"></p><p align="center"><font face="Tahoma">مدل&nbsp;پشت لباس شیک مجلسی ارغوانی رنگ سال 2015</font></p><p align="center"><img alt="" src="http://koreapersia.co/images/images/bazaresafa%20image%20other/bazaresafa%20pics%2000017.jpg"></p><p align="center"><font face="Tahoma">مدل&nbsp;کیف ست با لباس شیک مجلسی ارغوانی رنگ سال 2015</font></p><p align="center"><img alt="" src="http://koreapersia.co/images/images/bazaresafa%20image%20other/bazaresafa%20pics%2000014.jpg"></p><p align="center"><font face="Tahoma">مدل&nbsp;گردنبند ست با لباس شیک مجلسی ارغوانی رنگ سال 2015</font></p><p align="center">&nbsp;</p> text/html 2016-04-14T07:20:25+01:00 safabazar.mihanblog.com بازار صفا مدل لباس مجلسی ارغوانی رنگ http://safabazar.mihanblog.com/post/465 <p align="center"> <br></p><p><font color="#800000" face="Tahoma"><strong>مدل تاپ تونیک تروپید با رنگ ترکیبی</strong></font></p><p align="justify"><font face="Tahoma">پوشاک بدن انسان را از آب و هوا و دیگر مخاطرات موجود در طبیعت حفظ می‌کند. همچنین پوشاک می‌توانند برای راحتی، حجب و حیا و نیز برای ایمنی مورد استفاده قرار گیرند. همچنین می‌توانند نشان دهدهٔ باورهای مذهبی، فرهنگی و دیگر معانی اجتماعی باشند. امروزه استفاده از پوشاک بیشتر به خاطر پیروی از مد و شیک‌پوشی است تا به خاطر راحتی و دیگر استفاده‌های آن . لباس های زیر توسط طراح معروف&nbsp;کره جنوبی طراحی و دوخت شده&nbsp;.</font>&nbsp;</p><p align="center"><img alt="" src="http://koreapersia.co/images/images/bazaresafa%20image%20other/bazaresafa%20pics%2000007.jpg"></p><p align="center"><font face="Tahoma">مدل جلوی&nbsp;لباس تاپ تونیک تروپید مشکی خاکستری</font></p><p align="center"><img alt="" src="http://koreapersia.co/images/images/bazaresafa%20image%20other/bazaresafa%20pics%2000008.jpg"></p><p align="center"><font face="Tahoma">مدل پشت لباس تاپ تونیک تروپید مشکی خاکستری</font></p><p align="center"><img alt="" src="http://koreapersia.co/images/images/bazaresafa%20image%20other/bazaresafa%20pics%2000006.jpg"></p><p align="center"><font face="Tahoma">مدل&nbsp;جواهرات ست با&nbsp;لباس تاپ تونیک تروپید مشکی خاکستری</font></p><p align="center"><img alt="" src="http://koreapersia.co/images/images/bazaresafa%20image%20other/bazaresafa%20pics%2000009.jpg"></p><p align="center"><font face="Tahoma">مدل&nbsp;بدون تنخور&nbsp;لباس تاپ تونیک تروپید مشکی خاکستری</font></p> text/html 2016-04-14T07:17:59+01:00 safabazar.mihanblog.com بازار صفا میکاپ و لباس هندی مدل آرزویی http://safabazar.mihanblog.com/post/464 <p align="center"> <br></p><p align="center">&nbsp;</p><p align="center"><img alt="" src="http://koreapersia.co/images/images/bazaresafa%20image%20other/bazaresafa%20pics%20000182.jpg"></p><p align="center">&nbsp;<font face="Tahoma">تصاویر زیبا از میکاپ و فشن لباس هندی طراح و مدل آرزویی</font></p><p align="center"><font face="Tahoma"><img alt="" src="http://koreapersia.co/images/images/bazaresafa%20image%20other/bazaresafa%20pics%20000183.jpg"></font></p><p><font face="Tahoma"></font><p align="center"><font face="Tahoma">&nbsp;<font face="Tahoma">تصاویر زیبا از میکاپ و فشن لباس هندی طراح و مدل آرزویی</font></font></p><font face="Tahoma"><p align="center"><font face="Tahoma"><img alt="" src="http://koreapersia.co/images/images/bazaresafa%20image%20other/bazaresafa%20pics%20000184.jpg"></font></p><font face="Tahoma"><p align="center">&nbsp;<font face="Tahoma">تصاویر زیبا از میکاپ و فشن لباس هندی طراح و مدل آرزویی</font></p><p align="center"><br></p></font><p align="center"> <br></p><p align="center"><font face="Tahoma"><img alt="" src="http://koreapersia.co/images/images/bazaresafa%20image%20other/bazaresafa%20pics%20000185.jpg"></font></p><font face="Tahoma"><p align="center">&nbsp;<font face="Tahoma">تصاویر زیبا از میکاپ و فشن لباس هندی طراح و مدل آرزویی</font></p><p align="center"><font face="Tahoma"><img alt="" src="http://koreapersia.co/images/images/bazaresafa%20image%20other/bazaresafa%20pics%20000186.jpg"></font></p><font face="Tahoma"><p align="center">&nbsp;<font face="Tahoma">تصاویر زیبا از میکاپ و فشن لباس هندی طراح و مدل آرزویی</font></p><p align="center"><font face="Tahoma"><img alt="" src="http://koreapersia.co/images/images/bazaresafa%20image%20other/bazaresafa%20pics%20000187.jpg"></font></p><font face="Tahoma"><p align="center">&nbsp;<font face="Tahoma">تصاویر زیبا از میکاپ و فشن لباس هندی طراح و مدل آرزویی</font></p><p align="center"><font face="Tahoma"><img alt="" src="http://koreapersia.co/images/images/bazaresafa%20image%20other/bazaresafa%20pics%20000188.jpg"></font></p><font face="Tahoma"><p align="center">&nbsp;<font face="Tahoma">تصاویر زیبا از میکاپ و فشن لباس هندی طراح و مدل آرزویی</font></p><p align="center"><font face="Tahoma"><img alt="" src="http://koreapersia.co/images/images/bazaresafa%20image%20other/bazaresafa%20pics%20000190.jpg"></font></p><font face="Tahoma"><p align="center">&nbsp;<font face="Tahoma">تصاویر زیبا از میکاپ و فشن لباس هندی طراح و مدل آرزویی</font></p></font></font><p align="center"><img alt="" src="http://koreapersia.co/images/images/bazaresafa%20image%20other/bazaresafa%20pics%20000191.jpg"><br></p></font><p align="center"><br></p></font><p align="center"><br></p></font><p align="center"><br></p></font><p><br></p><p align="center">&nbsp;</p> text/html 2016-04-14T07:15:36+01:00 safabazar.mihanblog.com بازار صفا تصاویر زیبا از میکاپ و لباس هندی مجلسی طراح ناتاشا http://safabazar.mihanblog.com/post/463 <p align="center"> <br></p><p>&nbsp;</p><p align="center"><img alt="" src="http://koreapersia.co/images/images/bazaresafa%20image%20other/bazaresafa%20pics%20000200.jpg"></p><p align="center"><font face="Tahoma">تصاویر زیبا از میکاپ و لباس هندی مجلسی طراح ناتاشا</font></p><p align="center"><img alt="" src="http://koreapersia.co/images/images/bazaresafa%20image%20other/bazaresafa%20pics%20000204.jpg"></p><p align="center"><font face="Tahoma">تصاویر زیبا از میکاپ و لباس هندی مجلسی طراح ناتاشا</font></p><p align="center"><img alt="" src="http://koreapersia.co/images/images/bazaresafa%20image%20other/bazaresafa%20pics%20000206.jpg"></p><p align="center"><font face="Tahoma">تصاویر زیبا از میکاپ و لباس هندی مجلسی طراح ناتاشا</font></p><p align="center"><img alt="" src="http://koreapersia.co/images/images/bazaresafa%20image%20other/bazaresafa%20pics%20000201.jpg"></p><p align="center"><font face="Tahoma">تصاویر زیبا از میکاپ و لباس هندی مجلسی طراح ناتاشا</font></p><p align="center"><img alt="" src="http://koreapersia.co/images/images/bazaresafa%20image%20other/bazaresafa%20pics%20000202.jpg"></p><p align="center"><font face="Tahoma">تصاویر زیبا از میکاپ و لباس هندی مجلسی طراح ناتاشا</font></p><p align="center"><img alt="" src="http://koreapersia.co/images/images/bazaresafa%20image%20other/bazaresafa%20pics%20000205.jpg"></p><p align="center"><font face="Tahoma">تصاویر زیبا از میکاپ و لباس هندی مجلسی طراح ناتاشا</font></p> text/html 2016-04-14T07:13:35+01:00 safabazar.mihanblog.com بازار صفا فوت و فن استفاده از کرم پودرها را بدانید http://safabazar.mihanblog.com/post/462 <p align="center"> <img src="http://koreapersia.co/images/images/bazaresafa%20image%20other/bazaresafa%20pics%20000198.jpg"></p><p align="center"><br></p><p align="center"><br></p><p><img width="130" height="100" alt="فوت و فن استفاده از کرم پودرها را بدانید!" src="http://www.niksalehi.com/zibaee/khabar/kerem.poodr.213.JPG" border="0"> </p><p align="justify"><a href="http://www.niksalehi.com/zibaee/archives/017446.php"><strong>کرم‌پودر</strong></a></p><p align="justify">پایه و زیرسازی خوب، جزو اصلی هر آرایش است. در واقع این قسمت از آرایش همانند بوم نقاشی است که امکان به وجود آوردن بقیه کار را فراهم ‌می‌سازد. فون زیرسازی، بلافاصله باعث بهبود ظاهر پوست می‌شود و عیوب جزیی صورت را پوشش می‌دهد و حتی قابلیت محافظت از پوست در برابر اشعه‌های مضر آفتاب را دارد. کاربرد این محصولات بسیار وسیع است اما دانستن راهکارهایی برای پیدا کردن بهترین پایه آرایش که با نوع و رنگ پوست مناسب باشد، بسیار مفید و از نکات ضروری‌است که باید به آن توجه داشت.</p><p align="justify"><br>صرف‌نظر از رنگ پوست خود به دنبال محصولاتی باشید که در طیف رنگی خنثی(بی‌رنگ و یا طبیعی) قرار می‌گیرند. در این گروه از محصولات، سایه مشهودی از رنگ‌های صورتی، هلویی،نارنجی، خاکستری، مسی و… دیده نمی‌شود. فون زیرسازی پوست با سایه رنگی باعث می‌شود رنگ صورت شما مصنوعی به نظر برسد و در بعضی از موارد، انگار چهره با ماسک پوشانده‌ شده است؛ پس مراقب باشید این اشتباه رایج آرایشگری را زیاد تکرار نکنید و هنگام خرید، این نکته را به یاد داشته باشید.<br>بررسی‌ها نشان می‌دهد، همه ادعاهای شرکت‌های تولیدی درباره نحوه عملکرد محصولاتشان درست نیست و معمولا همراه با اغراق است؛ همچنین نوع محصولات زیرسازی متناسب با پایه و اساس پوست شما که روی&nbsp; این محصولات درج شده‌است، تمام و کمال کارایی ندارند؛ به عنوان مثال از یک فون زیرسازی برای پوست‌های چرب، نمی‌توان انتظار داشت همه روزه پوست را مات نگه‌دارد یا اگر شما دارای پوست خشک هستید، نمی‌توانید انتظار داشته باشید که همیشه پوست شما مرطوب باشد.</p><p align="justify"><br><strong>استفاده از رنگ اشتباه:</strong><br>همانطور که در ابتدای گزارش گفته شد، بهترین فون زیرسازی، فون با طیف رنگی خنثی است. فون‌های زیرسازی با رنگی طبیعی، تقریبا برای تمام طیف‌های رنگی پوست مناسب است. اکثر خانم‌ها گمان می‌کنند، فون زیرسازی باید دقیقا همرنگ پوست صورتشان باشد؛ در حالی که این یک اشتباه است و صورتشان را مانند ماسک می‌کند.اگر از فون با طیف رنگی طبیعی یا خنثی استفاده کنید، رنگ پوستتان طبیعی‌تر جلوه ‌می‌کند.</p><p align="justify"><br>مطمئن باشیدکه تمام قسمت‌های صورت را پوشش می‌دهید!<br>نقاطی که ممکن است هنگام پوشش جا بماند خط مو، پشت لب و اطراف چشم است؛ همچنین بهتر است پس از پوشش کل صورت، نتیجه را در نور طبیعی بررسی کنید.<br>قبل از استفاده از فون زیرسازی، پوست خود را تمیز و آماده کنید.</p><p align="justify"><br>به عنوان مثال اگر پوست شما معمولی یا خشک است، می‌توانید با ژل یا سرم مرطوب  کننده، صورت خود را بشویید و سپس از فون زیرسازی استفاده‌کنید.همچنین اگر پوست صورت شما چرب است، قبل از مصرف فون، با استفاده از تونر مناسب، صورت خود را بشویید.</p><p align="justify"><br><strong>استفاده بیش از حد از فون زیرسازی:</strong><br>استفاده از فون‌های آرایشی بسیار وسوسه‌انگیز است؛ به‌خصوص اگر پوست شما به آن احتیاج داشته باشد اما نباید فراموش کرد استفاده بیش از حد از آنها، نه‌تنها عیوب صورت را نمی‌پوشاند، بلکه چهره را ناخوشایند یا غیرطبیعی نشان ‌می‌دهد؛ پس باید توجه داشت استفاده کمتر از این محصولات، چهره را طبیعی‌تر نشان می‌دهد.</p><p align="justify"><br><strong>پوشاندن گردن با فون زیرسازی:</strong><br>گردن جایی مناسب برای آرایش کردن نیست؛ بنابراین اگر به اشتباه گردن خود را باکرم‌پودر یا دیگرمحصولات آرایشی می‌پوشانید کار اشتباهی می‌کنید. اگر بنا به دلایلی مجبورید،گردن خود را با این محصولات بپوشانید، بهتر است از فون مخصوص گردن استفاده کنید؛ زیرا رنگ پوست صورت معمولا با رنگ گردن تفاوت دارد.(تیره‌تر یا روشن‌تر است.)<br><strong>عدم پوشش مناسب:</strong><br>فون زیرسازی ممکن است روی تمام سطح صورت پخش نشود؛ بنابراین&nbsp; روی صورت سایه-روشن ایجاد می‌کند؛ همچنین اگر تمام قسمت‌ها و خطوط صورت پوشانده نشود و یا بیش‌از اندازه روی هم انباشته شود چهره شما را تحت تاثیر قرار می‌دهد.</p><p align="justify">مجله زندگی ایده آل</p> text/html 2016-04-14T07:10:11+01:00 safabazar.mihanblog.com بازار صفا رنگ لاک ناخن هایتان در مورد شما چه می گویند http://safabazar.mihanblog.com/post/461 <p align="center"><br></p><p align="center"><img src="http://koreapersia.co/images/images/bazaresafa%20image%20other/bazaresafa%20pics%20000195.jpg"></p><p align="center"><br></p><p><img width="130" height="100" alt="رنگ لاک ناخن هایتان در مورد شما چه می گویند؟" src="http://www.niksalehi.com/zibaee/khabar/lak.nakhon.23313.JPG" border="0"> </p><p align="justify"><strong><a href="http://www.niksalehi.com/hamechiz/archives/247923.php">لاک ناخن</a></strong></p><p align="justify">انتخاب رنگ لباس، کفش و ناخن و.. رابطه مستقیم با روحیات و شخصیت افراد دارد. شما می توانید با دنبال کردن این مطلب در مورد روحیات خانم ها بیشتر بدانید.</p><p align="justify"><strong>1.گلبهی</strong></p><p align="justify"><a href="http://www.niksalehi.com/hamechiz/archives/247923.php"><strong>لاک ناخن</strong></a> گلبهی رنگ، لاکی است که برای موقعیت های گوناگون استفاده می شود. به عنوان مثال اگر می خواهید در جلسه ای رسمی شرکت کنید اما نمی خواهید لاک دست تان خیلی توی چشم باشد، این رنگ لاک بهترین انتخاب برای شما است. لاک گلبهی را می توانید در هر فصلی از سال استفاده کنید و همیشه دستانی زیبا و مرتب داشته باشید. افرادی که تمایل زیادی به لاک گلبهی دارند، افرادی آرام، رمانیتک و در عین حال زیرک و باهوش هستند. </p><p align="justify"><br><strong>2.لاک قرمز</strong></p><p align="justify">لاک قرمزهمیشه در چشم است و فردی که از این رنگ <a href="http://www.niksalehi.com/hamechiz/archives/247923.php"><strong>لاک ناخن</strong></a> استفاده می کن، از اعتماد به نفس بالایی بر خوردار است و دوست دارد که همیشه نظر دیگران را به خود جلب کند.&nbsp; این رنگ کلاسیک را در تابستان با نارنجی و در زمستان با بنفش ست کنید. </p><p align="justify"><br><strong>3.لاک سفید</strong> </p><p align="justify">لاک سفید رنگ برای افرادی که از محدودیت ها گریزانند، مناسب است. شما با این رنگ لاک در تابستان زیبا و شاداب و در زمستان کلاسیک و شیک به نظر خواهید رسید. افرادی که مانیکور سفید را برای دست های خود انتخاب می کنند، افرادی هستند که به ظاهر خود اهمیت بسیاری می دهند و برای زیباتر شدن خود وقت می گذارند. شما این افراد را بیش از دیگران در آرایشگاههای زنانه خواهید دید.</p><p align="justify"><br><strong>4.لاک بی رنگ</strong></p><p align="justify">از نظر این افراد، لاک بی رنگ بهتر از لاک های رنگی اما خراب و خرد شده است. خانم هایی که از لاک بی رنگ استفاده می کنند، افرادی هستند که به ظاهر خود اهمیت می دهند اما زمان کافی برای آراستن خود ندارند به همین دلیل به سراغ لاک بی رنگ که دردسرش از دیگر لاک ها کمتر است، می روند.</p><p align="justify"><br><strong>5.لاک طرح دار</strong></p><p align="justify">خانم هایی که ناخن های خود را به شکل های مختلف طراحی می کنند، افراد ریسک پذیری هستند که برای خود و زیبایی شان اهمیت زیادی قائلند. آنها از ساعت ها وقت گذراندن در سالن های زیبایی لذت می برند و دوست دارند همیشه متفاوت تر از دیگران دیده شوند. اگر وقت کافی ندارید و برای بیرون رفتن از آرایشگاه عجله می کنید، بهتر است فکر لاک های طرح دار را از سرتان بیرون کنید.</p><p align="justify"><br><strong>6.لاک یاقوتی</strong></p><p align="justify">رنگ های یاقوتی، سبز زمرد و بنفش، نسبت به رنگ های کلاسیک قرمز و صورتی، به روز تر هستند. افرادی که دوست دارند همیشه روی مد باشند، این رنگ ها را می پسندند. اما اگر فکر می کنید این رنگ لاک به دست هایتان نمی آید، آن را روی پاهایتان امتحان کنید.</p><p align="justify"><br><strong>7.لاک نئون</strong></p><p align="justify">لاک های نئون برای میهمانی و مسافرت ها جان می دهد. اگر شاغل هستید، برای تنوع در اوقات فراغت تان، این لاک را امتحان کنید. رنگ های شاد و روشن حس جوانی و شادابی را به شما منتقل می کنند.</p><p align="justify"><br><strong>8.لاک مشکی</strong></p><p align="justify">همان طور که لباس های مشکی حس قدرت و اختیار را منتقل می کنند، لاک مشکی هم نشاندهنده این است که شما فرد سرسختی هستید که خودتان را زود نمی بازید و هیچکس توانایی مقابله با شما را ندارد.. اگر می خواهید این لاک را با رنگ های دیگر ست کنید، ما رنگ آبی و خاکستری را به شما پیشنهاد می دهیم. این رنگ تقریبا با تمام رنگ ها جور در می آید و زیبا و شیک به نظر می رسد.</p><p align="center"><br></p> text/html 2016-04-14T07:06:58+01:00 safabazar.mihanblog.com بازار صفا انتخاب رنگ ریمل و سایه در آرایش چشم http://safabazar.mihanblog.com/post/460 <p align="center"> <img src="http://koreapersia.co/images/images/bazaresafa%20image%20other/bazaresafa%20pics%20000193.jpg"></p><p align="center"><br></p><p align="justify"><strong><a href="http://www.niksalehi.com/zibaee/archives/016237.php">آرایش چشم</a></strong></p><p align="justify"><strong>آرایش چشم قهوه ای : سایه طلایی و ریمل بنفش</strong></p><p align="justify">اگر چشمان شما قهوه ای تیره است بهترین ترکیب رنگی سایه و ریمل برای چشمان شما سایه طلایی بژ و ریمل بنفش تیره است. این ریمل رنگی باعث می شود رنگ چشم شما بیشتر نمایان شود.</p><p align="justify"><strong><a href="http://www.niksalehi.com/zibaee/archives/016237.php">آرایش چشم</a> آبی : سایه مسی و ریمل سورمه ای یا آبی کاربنی</strong></p><p align="justify">ترکیب رنگی بین مسی و آبی کاربنی، رنگ آبی چشم شما را بیشتر از قبل نمایان می کند.</p><p align="justify"><strong>آرایش چشم سبز : سایه قهوه ای با ریمل عنابی</strong></p><p align="justify">سایه قهوه ای یکی از بهترین انتخاب ها برای چشم سبز است و رنگ سبز چشم را نمایان می کند. در چرخه رنگ ها هم رنگ سبز و قرمز رنگ های مکمل هستند و به همین دلیل برای ریمل بهترین رنگ، رنگ عنابی است که ته رنگی از قرمز دارد.</p><p align="justify"><strong><a href="http://www.niksalehi.com/zibaee/archives/016237.php">آرایش چشم</a> سبز آبی که ترکیبی هم از رنگ قهوه ای دارد : سایه بنفش و ریمل قهوه ای</strong></p><p align="justify">این رنگ چشم، ترکیبی از چند رنگ است و بهترین سایه برای آن بنفش است. چون ته رنگی هماز رنگ قهوه ای دارد، ریمل قهوه ای بهترین گزینه است.</p><p align="justify"><strong>آرایش چشم کهربایی : سایه قهوه ای طلایی با ریمل آبی</strong></p><p align="justify">سایه قهوه ای طلایی که با ریمل آبی رنگ ترکیب شود چشم های کهربایی را مانند بلورهای طلا درخشان می کند.</p><p align="center"><br></p><p align="center"><br></p> text/html 2013-04-27T13:53:16+01:00 safabazar.mihanblog.com بازار صفا 10 میوه برتر که سلامتی را تضمین می کند http://safabazar.mihanblog.com/post/452 <p align="center"> <br></p><p>&nbsp;</p><p>قصد داریم بهترین میوه‌ها از نظر محتوی آنتی‌اکسیدان را به شما معرفی کنیم.</p><p>‌اگر قصد میوه خوردن دارید، بهتر است از بین پرفایده‌ترین میوه‌ها انتخاب کنید تا جسم و فکر بهتری داشته و پرانرژی‌تر شوید.</p><p>میوه‌ها علاوه بر اینکه بسیار خوشمزه و مغذی هستند، با پایین آوردن احتمال ابتلا به سرماخوردگی، آنفولانزا، بیماری‌های قلبی، سکته و سرطان، به شما کمک می‌کنند احساس بهتر و عمر طولانی‌تری داشته باشید.</p><p>سالم‌ترین میوه‌ها با بالاترین محتوی آنتی‌اکسیدان</p><p>&nbsp;</p><p>۱. سیب</p><p>&nbsp;اگر با پوست خورده شود حاوی پکتین، ۵ گرم فیبر و مقدار زیادی آنتی‌اکسیدان‌های فلاوونوئید است. فیبر سیب به پایین آوردن کلسترول کمک می‌کند. و فلاوونوئیدهای قدرتمند احتمال بیماری‌های قلبی، سکته و سرطان را کاهش می‌دهد. یک سیب متوسط چیزی درحدود ۸۰ کالری دارد.</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>۲. زرد‌آلو</p><p>&nbsp;منبع بسیار خوبی از ویتامین A، C و E، پتاسیم، آهن و کاروتینوئیدها می‌باشد. لیکوپن موجود در زرد‌آلو به محافظت از چشم‌ها و جلوگیری از بیماری قلبی، اکسیداسیون کلسترول LDL و برخی سرطان‌ها -- مخصوصاً سرطان پوست-- کمک می‌کند. و فیبر موجود در زردآلو در برطرف کردن یبوست موثر است. بعلاوه اینکه یک زردآلو فقط ۱۹ کالری در خود دارد.</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>۳. موز</p><p>&nbsp;منبعی عالی از پتاسیم است (حدود ۴۰۰ میلی‌گرم) که به پایین آوردن احتمال فشارخون بالا و سکته کمک کرده و نقش مهمی در عملکرد عضلات دارد. موز میوه‌ای خوشمزه و شیرین است که می‌تواند جایگزین خوبی برای قند بوده و منبع طبیعی عالی برای انرژی است. فیبر موجود در موز به بازگرداندن عملکرد روده‌ها کمک می‌کند. یک موز متوسط چیزی درحدود ۱۰۸ کالری در خود دارد.</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>۴. خانواده توت‌ها </p><p>به مقدار بسیار بالایی از آنتی‌اکسیدان‌های قوی مثل ویتامین C در خود دارد. تحقیقات مختلفی نشان می‌دهند که توت‌ها درمقابل بیماری‌های قلبی، سکته، سرطان و بسیاری بیماری‌های دیگر محافظت خوبی به عمل می‌آورد.<br>تمشک آبی یکی از بهترین میوه‌های آنتی‌اکسیدانه به شمار می‌رود. درکنار سایر فوایدی که برای سلامتی دارد، به پیشگیری از فشاخون بالا، زوال قرنیه و تخریب مغز که موجب بیماری آلزایمر می‌شود، کمک می‌کند. <br>یک فنجان تمشک آبی ۸۱ کالری و ۴ گرم فیبر در خود دارد. یک فنجان شاه‌توت ۷۴ کالری و ۱۰ گرم فیبر در خود دارد. یک فنجان تمشک ۶۰ کالری و ۸ گرم فیبر و یک فنجان توت‌فرنگی ۵۰ کالری، ۴ گرم فیبر در خود دارد.</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>۵ .طالبی</p><p>&nbsp;سرشار از ویتامین C، پتاسیم و آنتی‌اکسیدان‌های کاروتینوئید هستند. طالبی به کاهش التهاب، پیشگیری از سرطان و بیماری‌های قلبی-عروقی، بهبود ایمنی بدن و کمک به محافظت از پوست در نواحی که احتمال آفتاب‌زدگی زیاد است کمک می‌کند. یک نصف طالبی ۹۷ کالری و ۲ گرم فیبر دارد.</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>۶. گیلاس</p><p>&nbsp;سرشار از آهن و فلاوونوئیدهای جنگنده با بیماری‌ها است. همچنین پتاسیم، منیزیم، ویتامین C و E، فولات و کاروتیتوئیدهای محافظ قلب در خود دارد. گیلاس می‌تواند به طور قابل‌ملاحظه‌ای التهاب، دردهای آرتروزی، کلسترول بد و خطر سرطان را کاهش دهد. یک فنجان گیلاس ۸۸ کالری دارد.</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>۷. مرکبات </p><p>بیشتر بخاطر مزه، آبدار بودن و محتوی بالای ویتامین C خود معروف هستند. اما منبع بسیار خوبی از فولات، فیبر و سایر آنتی‌اکسیدان‌ها، ویتامین‌ها و موادمعدنی نیز می‌باشند. مرکبات به پایین آوردن کلسترول، فشارخون و خطر برخی از انواع سرطان کمک می‌کند.<br>گریپ‌فروت صورتی یا قرمز -- نیمی از یک گریپ‌فروت فقط ۴۷ کالری دارد.<br>پرتقال ۵۰ تا ۷۰ میلی‌گرم ویتامین C در خود داشته و ۶۸ کالری است. <br>لیمو -- یک عدد لیمو حدود ۱۷ کالری دارد.</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>۸. کیوی</p><p>&nbsp;بیشتر از دوبرابر از ویتامین C پرتقال را در خود دارد و همچنین منبعی عالی از منیزیم، پتاسیم و ویتامین‌های A و E می‌باشد. کیوی سیستم ایمنی بدن را تقویت کرده و بیماری‌های تنفسی را کاهش می‌دهد. یک عدد کیوی متوسط ۴۷ کالری و ۳ گرم فیبر دارد.</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p><p>۹. پاپایا </p><p>سرشار از ویتامین C، فولات، کاروتینوئیدها و آنزیم‌های گوارشی طبیعی است که به هضم پروتئین کمک می‌کند. یک فنجان پاپایا خردشده ۵۵ کالری دارد.</p><p>۱۰. انگور قرمز حاوی آهن، پتاسیم، فیبر و مقدار قابل‌توجهی آنتی‌اکسیدان‌های جنگنده با بیماری‌ها است. انگور قرمز منبع اصلی فلاوونو‌ئیدها، آنتوسیانین‌ها و رزوراتول می‌باشد که نشان داده است به پیشگیری از بیماری‌های قلبی و سرطان کمک می‌کند. یک فنجان انگور قرمز ۶۰ کالری در خود دارد.</p><p>&nbsp;</p><p>سایت مردمان<br></p> text/html 2013-04-27T13:49:41+01:00 safabazar.mihanblog.com بازار صفا برنامه کاهش وزن: ورزش یا رژیم؟ http://safabazar.mihanblog.com/post/451 <p align="center"> <img src="http://upload7.ir/images/88827253710063639145.jpg"></p><p align="justify">&nbsp;</p><p align="justify">&nbsp;</p><p align="justify">وقتی می‌خواهید وزنتان را پایین بیاورید و اندامی متناسب به دست آورید، باید ورزش کنید یا رژیم بگیرید؟</p><p align="justify">آنهایی که می‌خواهند وزن کم کنند معمولاً یک سوال مشترک دارند: کدام مهمتر است: ورزش یا رژیم؟&nbsp; عقل سلیم می‌گوید هر دوی آنها نقش مهمی در لاغر شدن دارند اما علم چه می‌گوید؟ آیا در روند پیشرفت لاغر شدن یکی بر دیگری برتری دارد؟</p><p align="justify">وقتی می خواهید بین ورزش و رژیم انتخاب کنید، چند مسئله مهم را باید در نظر داشته باشید. قصدمان این نیست که نشان دهیم یکی از این دو روش بر دیگری ارجحیت دارد. هدفمان این است که کمکتان کنیم تعادل لازم بین ورزش و رژیم را پیدا کنید تا بتوانید به اهداف شخصیتان دست پیدا کنید.</p><p align="justify">پس برای این منظور اجازه بدهید هر دو آنها را برایتان توضیح دهیم.</p><p align="justify">&nbsp;</p><p align="justify"><strong>قانون کاهش وزن</strong></p><p align="justify">قانون کاهش وزن باید مدنظر قرار گیرد. این قانون می‌گوید که برای اینکه از حجم بدنتان کم کنید، باید تا پایان روز کمبود کالری داشته باشید. اگر کالری مصرفی روزانه‌تان در پایان روز اضافه باشد، وزنتان زیاد خواهد شد.</p><p align="justify">بله قانون کاهش وزن به همین سادگی است، اما اینکه چطور به آنجا برسید کمی پیچیده است.</p><p align="justify">&nbsp;</p><p align="justify"><strong>نقش رژیم‌غذایی</strong></p><p align="justify">حالا که تعیین کردیم که باید کمبود کالری داشته باشید، این یعنی همه کالری‌هایی که در روز مصرف کرده‌اید (از طریق غذا و نوشیدنی) منهای کالری که در طول روز سوزانده‌اید، البته نه فقط از طریق ورزش بلکه از طریق فرایندهای طبیعی بدن که برای زنده نگه داشتن شما الزامی هستند. همینطور که می‌بینید رژیم‌غذایی بخش مهمی از این تساوی است.</p><p align="justify">&nbsp;</p><p align="justify">&nbsp;</p><p align="justify">مزایای تکیه بر رژیم‌غذایی برای کاهش وزن</p><p align="justify">خیلی از مربیان ورزشی و متخصصین کاهش وزن می‌گویند که همه می‌خواهند که رژیم‌غذایی بتواند به تنهایی و بدون تکیه بر ورزش و فعالیت، شما را به هدف کاهش وزنتان برساند.</p><p align="justify">آنها ورزش را رد نمی‌کنند اما باور دارند که ورزش را باید برای ارتقای سلامتی، زیبایی و تناسب اندام به این تساوی اضافه کرد نه بعنوان راهی برای کالری‌سوزی. فواید چنین رویکردی این است که اولاً شما را مجبور به رژیم‌ گرفتن می‌کند. با متمرکز شدن روی رژیم، موادغذایی که مصرف می‌کنید کالری کمتری خواهند داشت (مثل میوه‌ها و سبزیجات) که تصادفاً مغذی‌تر از موادغذایی پرکالری هم هستند.</p><p align="justify">دومین فایده این رویکرد این است که احتمال اعتیاد به ورزش و تمرین بیش از حد را کاهش می‌دهد. بعضی از کسانیکه رژیم می‌گیرند، وقتی تصمیم می‌گیرند به لاغر شدنشان سرعت ببخشند، سعی می‌کنند ساعت‌های متمادی را در باشگاه‌های ورزشی و معمولاً روی دستگاه‌های هوازی درکنار جلسات بدنسازی بگذرانند. بااینکه ورزش کردن حال و روحیه خوبی به شما می‌دهد، اما همیشه در خطر تمرین‌زدگی قرار می‌گیرید.</p><p align="justify">با انجام تمرینات طولانی، احتمال تمرین‌زدگی را در خود افزایش می‌دهید، مخصوصاً با پایین آوردن کالری‌های مصرفی. علاوه بر این، وقتی یک جلسه تمرینتان را از دست می‌دهید بسیار مضطرب و نگران می‌شوید.</p><p align="justify">بااینکه اکثراٌ تصور می‌کنند این اتفاقات برای خانم‌ها می‌افتد اما مردها هم دربرابر این چیزها ایمن نیستند. خودتان را گول نزنید؛ مزدهای زیادی در معرض این اختلال ورزشی قرار دارند.</p><p align="justify">&nbsp;</p><p align="justify">&nbsp;</p><p align="justify">معایب تکیه بر رژیم‌غذایی برای کاهش وزن</p><p align="justify">حالا به معایب تکیه کردن فقط بر رژیم‌غذایی می‌رسیم. بزرگترین مشکل آن زمانی است که یک برنامه تمرین بی‌نتیجه می‌ماند زیرا همه توجه‌ها به رژیم غذایی است.</p><p align="justify">بدون ورزش، احتمال اینکه حجم عضلانیتان را با رژیم گرفتن از دست بدهید&nbsp; بسیار زیاد است. ازآنجاکه عضله یکی از مهمترین بافت‌های کالری‌سوز بدن است، مطمئناً دوست ندارید آنها را از دست بدهید.</p><p align="justify">علاوه بر این، حتماً می‌خواهید که لاغر شدنتان متناسب باشد و این با انجام یک برنامه بدنسازی با شدت متوسط مقدور خواهد بود. دومین عیب تکیه بر رژیم‌غذایی، کنترل گرسنگی و مصرف کلی کالری‌های روزانه است. برای برخی افراد، باید کالری‌ها را تا حد خیلی پایینی کم کنید تا بدون ورزش، کاهش وزن آنها انجام گیرد. این می‌تواند شما را در معرض کمبود موادمغذی قرار دهد زیرا نمی‌توانید هم موادمغذی کافی به بدنتان برسانید و هم تعداد کالری‌های روزانه‌تان کمتر از حد معمول باشد.</p><p align="justify">علاوه بر این، ورزش تاثیرات ضداشتها دارد و این می‌تواند فرایند رژیم گرفتن را تسهیل کند.</p><p align="justify">&nbsp;</p><p align="justify">&nbsp;</p><p align="justify">نقش ورزش</p><p align="justify">حالا اجازه دهید به نفش ورزش در تساوی کاهش وزن بپردازیم.</p><p align="justify">مزایای تکیه بر ورزش برای کاهش وزن</p><p align="justify">ورزش می‌تواند ابزار بسیار موثری برای کاهش وزن باشد مخصوصاً وقتی یک برنامه بدنسازی خوب را با تمرینات هوازی قوی ترکیب کنید. هر دو این تکنیک‌‌های ورزشی متابولیسم شما را به طور قابل‌توحهی بالا می‌برد.</p><p align="justify">یک مزیت خیلی بزرگ استفاده از ورزش بعنوان راهی برای لاغر شدن این است که عادات بسیار خوبی در شما ایجاد می‌کند. تحقیقات نشان داده‌اند که آنهایی که از یک برنامه ورزشی برای لاغری استفاده می‌کنند، معمولاً بعد از لاغر شدن هم به ورزش و فعالیت خود ادامه می‌دهند و همین مسئله باعث می‌شود که حفظ تناسب‌اندام برای آنها راحت‌تر باشد. علاوه براین، با فعال بودن به ایجاد قدرت، استقامت و انعطاف‌پذیری بدنتان کمک می‌کنید که همه اینها به بالا بردن کیفیت زندگی شما چه در دوران جوانی و چه میانسالی کمک می‌کند.</p><p align="justify">دومین مزیت استفاده از ورزش بعنوان راهی برای کاهش وزن این است که ورزش به شما آزادی بیشتری در سمت رژیم تساوی کاهش وزن می‌دهد. اگر واقعاً از غذایتان لذت ببرید و به اندازه کافی فعالیت بدنی داشته باشید، می‌توانید مقدار بیشتری از غذاهای موردعلاقه‌تان را بخورید زیرا در روز کالری بسیار بیشتری می‌سوزانید.</p><p align="justify">&nbsp;</p><p align="justify">معایب تکیه بر ورزش برای کاهش وزن</p><p align="justify">آخر اینکه عیب استفاده از ورزش به تنهایی برای کاهش وزن این است که خیلی افراد بخاطر ورزش‌هایی که انجام داده‌اند، شروع به تقلب در رژیم‌غذایی خود می‌کنند. آنها یک جلسه خیلی عالی ورزش هوازی انجام می‌دهند و بعد احساس می‌کنند جایزند در رژیم‌ خود تقلب کنند&nbsp; و چون بالاخره خیلی ورزش کرده‌اند باز هم باید لاغر شوند. متاسفانه، خیلی ساده است که در چند دقیقه همه کالری‌هایی که سوزانده‌اید را دوباره به بدنتان برگردانید. اگر مراقب این مسئله نباشید، ممکن است حتی دچار اضافه شدن وزن هم شوید.<br>دوم اینکه وقتی ورزش زیادی انجام می‌دهید، باعث گرسنه‌تر شدنتان می‌شود و این می‌تواند یک علت دیگر برای کشاندن شما به سمت غذاهای پرکالری باشد.</p><p align="justify">&nbsp;</p><p align="justify">ورزش درمقابل رژیم – رای آخر</p><p align="justify">بهترین راه‌حل برای کاهش وزن، همانطور که اکثریت پیشنهاد می‌کنند، ترکیب یک رژیم‌غذایی خوب و یک برنامه ورزشی مناسب است. اگر تصمیم بگیرید که فقط از یکی از اینها استفاده کنید، نیمی از تساوی را از دست خواهید داد. بااینکه لاغر شدن فقط بااستفاده از یکی از این روش‌ها غیرممکن نیست اما احتمال موفقیت آن کمتر است.</p><p align="justify">علاوه بر این، بااینکه رسیدن به وزن دلخواهتان خیلی مهم است اما نمی‌توانید سلامت عمومی بدنتان را نادیده بگیرید. این با ورزش و رژیم درکنار هم به بهترین روش انجام می‌گیرد پس سعی کنید در برنامه کاهش وزن خود از هر دو این روش‌ها استفاده کنید.</p><p align="justify">&nbsp;</p><p align="justify">نوشته شده سایت مردمان<br></p> text/html 2013-04-27T12:02:03+01:00 safabazar.mihanblog.com بازار صفا موضوعات سایت http://safabazar.mihanblog.com/post/445 <p align="center">&nbsp;</p> <p align="center"><img src="http://koreapersia.co/images/bazarsafa%20web%20pic/bazarsafa%20pic%200067.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img src="http://koreapersia.co/images/bazarsafa%20web%20pic/bazarsafa%20pic%200064.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img src="http://koreapersia.co/images/bazarsafa%20web%20pic/bazarsafa%20pic%200066.jpg"></p> <p align="center"><a title="" href="http://safabazar.mihanblog.com/post/category/15" target="_blank">کیف&nbsp;و کفش و لباس</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<a title="" href="http://safabazar.mihanblog.com/post/category/8" target="_blank">مجله آشپزی و کدبانوگری</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;<a title="" href="http://safabazar.mihanblog.com/post/category/12" target="_blank">اس ام اس و پیامک جدید</a></p> <p align="center">&nbsp;</p> <p align="center"><img src="http://koreapersia.co/images/bazarsafa%20web%20pic/bazarsafa%20pic%200059.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; <img src="http://koreapersia.co/images/bazarsafa%20web%20pic/bazarsafa%20pic%200060.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; <img src="http://koreapersia.co/images/bazarsafa%20web%20pic/bazarsafa%20pic%200063.jpg"></p> <p align="center">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a title="" href="http://safabazar.mihanblog.com/post/category/17" target="_blank">اشعار زیبا</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a title="" href="http://safabazar.mihanblog.com/post/category/16" target="_blank">فال و طالع بینی</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a title="" href="http://safabazar.mihanblog.com/post/category/6" target="_blank">سلامت تغذیه پزشکی</a></p> <p align="center">&nbsp;</p> <p align="center"><img src="http://koreapersia.co/images/bazarsafa%20web%20pic/bazarsafa%20pic%200061.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img src="http://koreapersia.co/images/bazarsafa%20web%20pic/bazarsafa%20pic%200065.jpg">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <img src="http://koreapersia.co/images/bazarsafa%20web%20pic/bazarsafa%20pic%200068.jpg"></p> <p align="center">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a title="" href="http://safabazar.mihanblog.com/post/category/13" target="_blank">آرایش و پیرایش&nbsp;</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a title="" href="http://safabazar.mihanblog.com/post/category/18" target="_blank">آرامش های زندگی</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <a title="" href="http://safabazar.mihanblog.com/post/category/9" target="_blank">مهارت ارتباطی زنان و مردان</a></p> <p align="center"><br></p> <p align="center">&nbsp;</p> <p align="center"><br></p><p align="center">فروشگاه اینترنتی بازارصفا برای مشاهده جدیدترین&nbsp;محصولات &nbsp;کره ای روی آدرس زیر کلیک فرمایید</p><div style="text-align: center;"><a title="" href="http://bazaresafa4.ir" target="_blank">http://bazaresafa4.ir</a></div><div style="text-align: center;"><br></div>